KURULTAY ÇAĞRISI

Kurultay Çağrısı
Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, işaret işleme ile iletişim alanlarında çalışan araştırmacıların bir araya geldiği ve araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaştığı, alanında ülkemizdeki en kapsamlı bilimsel etkinliktir. Bu yıl 26.’sı düzenlenecek olan SİU Kurultayı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından 2-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çeşme-İzmir’de gerçekleştirilecektir. Çift taraflı gizlilik ilkesi ile hakemlik süreci tamamlanarak kurultaya kabul edilen ve kurultayda sunulan bildiriler, IEEE Xplore veri tabanında yer alacaktır.

Özel Oturum/Çalıştay/Eğitim Semineri/Yarışma
Benzer konularda çalışan araştırmacıların bilgi paylaşımını en üst düzeyde gerçekleştirmelerine olanak sağlamak amacıyla özel oturumlar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlenecektir. Kurultay kapsamında, işaret işleme ve iletişimin farklı uygulamalarına yönelik yöntemlerin belirli veri kümeleri üzerindeki başarımlarının karşılaştırılması amacıyla yarışmalar yapılacaktır.

Önemli Tarihler

Özel Oturum Önerilerinin Alınması için Son Tarih 31 Aralık 2017
Bildiri Gönderme Son Tarihi 11 Şubat 2018
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 22 Mart 2018
Erken Kayıt için Son Tarih 6 Nisan 2018
Baskıya Hazır Bildiri Gönderme için Son Tarih 6 Nisan 2018
Program/Doktora Kons. Son Başvuru Tarihi 9 Nisan 2018

Bildiri Konuları
Kurultay, aşağıda sıralanan kapsamlı konu başlıklarının ötesinde, işaret işleme ile iletişimin kuramsal ve uygulamalı her alanından özgün çalışmaların sunulacağı bildirilerin gönderimine açıktır.

İşaret İşleme

İletişim

www.siu2018.org /info@siu2018.org