DOKTORA KONSORSİYUMU

Etkinlik Türü: Doktora Öğrencileri Konsorsiyumu

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Ali Yener Mutlu, aliyener.mutlu@ikc.edu.tr, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Konsorsiyum Danışmanları: Belirlenme aşamasında

Konunun Önem ve Gerekçesi:
IEEE SIU Doktora Öğrencileri Konsorsiyumu'nun amacı doktora öğrencilerinin araştırma ve kariyer hedeflerini diğer doktora öğrencileri ve tecrübeli araştırmacılar ile tartışabilecekleri bir forum oluşturmaktır. Ayrıca yakın konularda çalışan araştırmacıları tanıştırmak, akademik çevre oluşturmalarını sağlamak, Türkiye'deki akademi ve endüstri olanaklarını değerlendirmek, doktora öğrencilerinin alanında söz sahibi araştırmacılardan doktora araştırması üzerine görüş almasını sağlamaktır.
Bu konsorsiyumda öğrenciler 15 dakikalık bir sunum yaparak doktora tezlerinin konularını, araştırma sorularını, tezin yöntemini ve bulguları anlatacaktır. Daha sonra danışmanlar ve katılımcılar tez çalışması üzerine yorumlar ve katkılarda bulunacaklardır. Bu sunumlarda sorulan sorular ve verilen cevaplar, diğer yorumlar toparlanarak bir özet doküman halinde katılımcılarla ve SIU web sayfası üzerinden paylaşılacaktır.

Oturuma Katılım:
Doktora Öğrencileri Konsorsiyumu bir buçuk saatlik iki sözlü oturum ve bir poster oturumu olarak yapılacaktır. Birinci sözlü oturum imge ve örüntü işleme, yapay öğrenme ve yapay görme konularını içerecektir. İkinci sözlü oturum sinyal işleme ve iletişim konularında olacaktır. İki oturuma farklı danışman hocalar katılacaktır. İki sözlü oturuma ek olarak bütün başvuranların yer alacağı ortak bir poster oturumu düzenlenmektedir. Bu şekilde hocalar ve diğer öğrenciler arasında daha yoğun bir iletişim olması sağlanacaktır.
Sözlü oturumun katılımcıları başvurular arasından danışman hocalar tarafından seçilecektir. Konsorsiyuma başvuran doktora öğrencisinin tezini bitirmesine en az 1 yıl olması beklenmektedir.
Doktora programı yeni açılmış üniversitelerin öğrencilerine öncelik verilecektir. Katılımcıların ağırlıklı olarak tek bir üniversite veya kurumdan gelmemelerine, kız-erkek öğrenci dengesine özen gösterilecektir. Konsorsiyuma kabul edilen öğrencilerin SIU konferansında sunulmak üzere kabul edilmiş bir bildirileri (sözlü veya poster) olması ön koşuldur. Bu bildiri ana oturum veya bir özel oturumda sunuluyor olabilir. Doktora Öğrencileri Konsorsiyumu başvuruları aşağıdaki belgeler ile gerçekleştirilecektir:

*Son başlık özellikle konsorsiyumda danışman hocaların ve diğer katılımcıların tartışabileceği ve katkı yapabileceği problemleri belirtilecektir.
Başvurular Ali Yener Mutlu'ya (aliyener.mutlu@ikc.edu.tr) konu kısmına "[SIU2018 Doktora Konsorsiyumu]" ibaresi konularak (lütfen filtre kuralına takılmaması için bu mesajdan kesip yapıştırınız) gönderilecektir.
Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

  1. Başvuru kriterlerine uygunluk
  2. Katılımın öğrenciye katkısı
  3. Öğrencinin konsorsiyuma yapacağı potansiyel katkı

Tarihler :
Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2018.